top of page


Disclaimer

 

In deze disclaimer leggen wij uit hoe het zit als je gebruik maakt van de website baderieterneuzen.nl. Op het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

​Informatie

Baderie Terneuzen streeft ernaar om op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel alle informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Baderiedam.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Baderieterneuzen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit  het gebruik van informatie of van de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.  ​

E-mail

Baderie Terneuzen kan niet garanderen dat aan haar verstuurde e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Daarnaast zijn aan het versturen van e-mails altijd veiligheidsrisico’s verbonden! Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Baderie Terneuzen te corresponderen accepteer je dit risico. ​

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Baderieterneuzen.nl heeft geen invloed op websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Baderie Terneuzen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

​Auteursrecht

Alle publicaties en uitingen van Baderie Terneuzen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets van deze website (geen afbeeldingen, tekst, enz.) op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder dat Baderie Terneuzen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Naast deze disclaimer vind je nog meer belangrijke informatie op deze site:

Creëer thuis jouw droom
Geluk zit in elk detail . . . 

bottom of page