top of page


Privacybeleid

 

Baderie Terneuzen is zich ervan bewust dat jij vertrouwen in haar stelt en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te waarborgen. Omdat wij volledig transparant willen zijn, is dit privacybeleid voor je opgesteld en uitgevoerd. Zo weet jij welke gegevens wij verzamelen als je deze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe wij gebruikservaring kunnen verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Baderie Terneuzen. Bedenk en wees ervan bewust dat Baderie Terneuzen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je dit privacybeleid accepteert.

Dit beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk wordt behandeld.  

Als je meer wilt weten over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens en postadres

Baderie Terneuzen

Mr. F.J. Haarmanweg 31

4538 AN Terneuzen

KvK-nr: 21009554

BTW-nr: 8111.30.575.B01

Website

Met website wordt bedoeld: https://www.baderieterneuzen.nl/

Server

De server voor lokale opslag worden bijgehouden, verwerkt en opgeslagen door Wix en haar bevoegde en gelieerde ondernemingen en leveranciers in de Verenigde Staten, Europa (waaronder Litouwen, Duitsland en Oekraïne), Israël en andere jurisdicties voor zover noodzakelijk haar diensten naar behoren te kunnen leveren en/of voor zover wettelijk verplicht.

 

Wix.com Ltd is gevestigd in Israël, een land waarvan de Europese commissie meent dat die voldoende bescherming biedt voor Persoonsgegevens van lidstaten van de EU.

Hyperlinks

BaderieTerneuzen.nl kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt BaderieDam.nl geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op het bijbehorende privacybeleid!

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie òf direct over iemand gaat, òf dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • je via  de website vraagt om informatie;

 • je een bestelling plaatst via de website of via een ander medium;

 • je navigeert naar de website of de inhoud bekijkt;

 • je contact opneemt met Baderie Terneuzen;

 • je vrijwillig persoonsgegevens verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens met het doel waarvoor die verwerkt worden

Baderie Terneuzen verwerkt de persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst om:

 • je informatie te kunnen verstrekken over producten en diensten;

 • je op de hoogte te kunnen houden van je bestelling of opdracht;

 • een afspraak in te kunnen plannen voor onderhoud of werkzaamheden;

 • je een factuur te kunnen sturen.

Aard van de persoonsgegevens

Baderie Terneuzen verwerkt onderstaande persoonsgegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren:

 • Voor- en achternaam;

 • Adres;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Betaalgegevens (indien van toepassing).

 

Jongeren

Wanneer een jongere (jonger dan 16 jaar) persoonsgegevens via deze site achterlaat, kan niet altijd gecontroleerd worden of hij/zij 16 jaar of ouder is. Heb je een vermoeden dat je zoon of dochter persoonsgegevens heeft gemeld via deze website, neem dan contact op met Baderie Terneuzen, Mr. F.J. Haarmanweg 31, 4538 AN Terneuzen of via info@baderieterneuzen.nl. Na ontvangst van je melding zal Baderie Terneuzen zo snel als mogelijk controleren of deze persoonsgegevens opgenomen zijn en de eventueel noodzakelijke stappen ondernemen om die gegevens definitief te verwijderen.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht stuurt naar Baderie Terneuzen, is het mogelijk dat bericht bewaard wordt. De bewaartermijn is echter nooit langer dan noodzakelijk om de dienst of overeenkomst uit te kunnen voeren. Soms vragen we je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken, je verzoeken te beantwoorden en diensten in te plannen. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van baderiedam.nl of die van een derde partij. Wij zullen jouw gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

Baderie Terneuzen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar maximaal 2 jaar tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartijd voorschrijven. Zo is Baderie Installatiebedrijf Dam verplicht om op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (art. 52) de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren.

Cookies

Baderieterneuzen.nl verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar websitebezoek en klanten, zodat haar diensten hierop afgestemd kunnen worden. Deze site maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om deze website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde server van baderiedam.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Wil je meer weten over cookies, lees dan hier meer over ons cookiebeleid.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van vooraf jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden

De informatie die jij verstrekt aan Baderieterneuzen.nl wordt niet met derden gedeeld. Ook verstrekken wij jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst die wij aangaan of wanneer wij moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin wij afspraken maken over de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Sociale media

Baderie Terneuzen maakt gebruik van sociale media platforms en https://www.baderieterneuzen.nl/ met als doel inzicht te geven in haar diensten en activiteiten. Baderie Terneuzen zal, zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, nooit online foto's of berichten plaatsen die herleidbaar zijn naar de opdrachtgever.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Volgens de AVG heb je hebt recht op toegang tot en wijziging en/of correctie van je persoonsgegevens (art. 13 e.v. ). Neem hiervoor contact op met Baderie Terneuzen, Mr. F.J. Haarmanweg 31, 4538 AN Terneuzen of via info@baderieterneuzen.nl. Baderie Terneuzen zal zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste heb je het recht om je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Veiligheid

Baderie Terneuzen stelt alles in het werk om jouw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies van alsmede  ongeoorloofde toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Heb je desondanks toch het gevoel dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met Baderie Terneuzen, Mr. F.J. Haarmanweg 31, 4538 AN Terneuzen of via info@baderieterneuzen.nl.

 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of dit privacybeleid nog steeds voldoet. Zo nodig passen wij dit aan. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

Baderie Terneuzen

Mr. F.J. Haarmanweg 31

4538 AN Terneuzen

0115-613774

info@baderieterneuzen.nl.

Creëer thuis jouw droom
Geluk zit in elk detail . . . 

bottom of page